Campagne

Vanuit de Rijksoverheid is de campagne “Daar doe ik het voor” opgezet. Na overleg met het ministerie van OCW en de VSNU vonden wij het een goed idee om de campagne voort te zetten, specifiek voor en door de verenigingsstudenten die de Landelijke Kamer van Verenigingen vertegenwoordigt. Deze campagne is bedoeld om studenten zich meer bewust te laten zijn van de impact van COVID-19 en daarmee te motiveren in hun dagelijks leven de maatregelen te blijven toepassen.

Alle studentensteden die bij ons zijn aangesloten zijn hebben hun eigen bijdrage geleverd en stadsspecifieke campagnematerialen gemaakt. Hierbij was de vraag: waar doe jij het voor? Voorbeelden hiervan zijn hieronder terug te zien.

Deze campagne is opgezet met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Vereniging van Universiteiten, de Vereniging Hogescholen, de Plaatselijke Kamers van Verenigingen en alle aangesloten studentenverenigingen