Bewustwordingscampagne ‘Daar doen we het voor’ gaat van start

Na vanochtend een sneak peak te hebben gedeeld met IC-arts Diederik Gommers, hebben wij zojuist samen met minister van Engelshoven onze coronacampagne ‘Daar doen we het voor’ gelanceerd. Met deze campagne moet de bewustwording rondom COVID-19 onder studenten worden vergroot. Wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt zal in de toekomst weer ruimte zijn voor een onbezorgde studententijd: de mooiste tijd van ons leven #daardoenwehetvoor.

Onderdelen van de campagne zijn grote gevelbanners en opvallende vlaggen voor sociëteiten van studentenverenigingen, posters voor studentenhuizen en hoger onderwijsinstellingen en een website: www.studentendoenhetvoor.nl. Naast de materialen van de fysieke en online campagne, zijn er ook mooie en sprekende initiatieven van studentenverenigingen op de website verzameld en uitgelicht. Ten tijde van corona laten zij zien dat student zijn ook inhoudt dat je zorg draagt voor de mensen om je heen.

De landelijke campagne is ontwikkeld met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Plaatselijke Kamers van Verenigingen. Ook de Vereniging van Hogescholen, het ISO, de LSVb en de NJR staan achter de boodschap van deze campagne.