De mooiste tijd van ons leven

De Landelijke Kamer van Verenigingen zet zich in om de bewustwording onder studenten rondom COVID-19 verder te vergroten, samen met de Plaatselijke Kamers van Verenigingen in studentensteden en studentenverenigingen door heel Nederland.

Studentenverenigingen nemen hun verantwoordelijkheid. Verenigingen zijn niet alleen een plek om sociale contacten op te doen, maar ook een plek waar je je kunt ontplooien en een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij. Juist in deze tijd.

Met deze campagne moet de bewustwording onder studenten worden vergroot. Wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt zal in de toekomst weer ruimte zijn voor een onbezorgde studententijd: de mooiste tijd van ons leven #daardoenwehetvoor

Onderdelen van de campagne zijn grote gevelbanners en opvallende vlaggen voor sociëteiten van studentenverenigingen, posters voor alle studentenhuizen en hoger onderwijsinstellingen en natuurlijk deze website. Naast de materialen van de fysieke en online campagne, zijn hier ook mooie en sprekende initiatieven van studentenverenigingen verzameld en uitgelicht. Ten tijde van corona laten zij zien dat student zijn ook inhoudt dat je zorg draagt voor de mensen om je heen.